Peta konsep ciri ciri tamadun islam dan huraian

Selamat bertemu kembali 2. Ketika anda membaca artikel ini, saya sudah tidak berada di negara ini, lokasi saya sekarang ini terletak beribu-ribu kilometer dari anda semua dan saya harap cuaca di sini akan membentuk otak serta akal yang sofistikated. Saya ingin menceritakan sedikit tentang satu rahsia besar yang wujud dalam alam Melayu terutama di bumi yang sangat bertuah ini iaitu Piramid Melayu dan teknologi canggih yang terkait dalam sejarah nusa bangsa.

Zaman ini manusia belum mengenali tulisan. Kajian zaman ini dilakukan oleh ahli arkeologi. Zaman Logam terbahagi dua iaitu zaman gangsa dan besi. Hidup secara nomad — berpindah randah. Cara hidup — kelompok keluarga dan berkumpulan 4. Menyara hidup — menangkap ikanmemburu binatangmemungut hasil hutan.

Alat —alat batu — lebih kasar yang mengutamakan fungsinya bukan nilai seni c Ciri —ciri Zaman Neolitik. Hidup menetap dalam kelompok besar dan ternak binatang. Menyara hidup — bercucuk tanam dan ternak binatang. Mula mewujudkan pengkhususan kerja.

Hasil artifak mereka lebih baik. Pada akhir zaman ini, mula melebur logam. Sistem barter berlaku kesan hidup menetap dan lebihan hasil makanan. Zaman ini terbahagi dua iaitu zaman Gangsa dan Besi.

Penggunaan besi menghasilkan ciptaan perahu dan rumah. Mereka mula meneroka laut. Mereka menjalankan perdagangan maritime antarabangsa. Mereka juga mula membina kota pertahanan.

Konsep tamadun barat ialah pembangunan lahiriah kebendaan seperti undang — undang dan pembandaran. Orang barat menolak kemajuan rohaniah.

Konsep Islam meliputi pembangunan lahiriah dan rohaniah, Islam juga mengambil kira kemajuan tatasusila dan kebudayaan yang luhur. Orang barat yang menyokong kemajuan rohaniah ialah Richard Sullivan. Pembentukan tamadun — hasil kemajuan pemikiran dan rohaniah manusia.

Petempatan kekal — corak hidupnya sistematik, bekalan makanan berterusan, kemajuan pertanian dan penternakan, menyimpan makanan dan mempunyai alatan seperti cangkul, teknologi pengairan dan lebihan makanan yang menampung pertambahan penduduk.

Kehidupan berorganisasi — merangkumi sosial, ekonomi dan politik. Hidup mereka stabil dan makmur, bermula dengan sistem keluarga kemudian menjadi kompleks kerana penduduk bertambah dan ekonomi pelbagai.

Sistem Pemerintahan — untuk menjalankan pentadbiran. Ketua menggunakan unsur magis dan dianggap wakil tuhan. Perundangan dicipta untuk keamanan dan kemakmuran.

Peta konsep ciri ciri tamadun islam dan huraian

Pengkhususan pekerjaan — berlaku kesan kestabilan politik. Barang terhasil kerana kepakaran kumpulan tertentu. Kemudian berlaku system barter, kemudian berlaku perdagangan, pertukaran ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan hubungan dengan tamadun luar.

Agama dan kepercayaan — manusia mula dengan kepercayaan Animisme.Ciri-ciri khusus Tamadun Islam Ciri-ciri tamadun yang dikemukakan oleh para sarjana Barat seperti wujudnya penempatan, kemunculan kota atau bandar, peningkatan kualiti hidup, wujudnya organisasi, bahasa dan penggunaan tulisan dan adanya daya reka cipta, turut terkandung dalam masyarakat Islam yang menjadi penunjang Tamadun Islam.

Bahkan ciri-ciri Tamadun Islam lebih luas daripada yang . Peta Minda: Ciri-ciri Sejarah Dekad Sejarawan Era Kronologi Purba Tafsiran Kajian Gambar: Sumber sejarah pengaruh Islam Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah Rendah TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN KONSEP/ UNSUR DAN Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Sekolah Menengah Rendah PEMBELAJARAN d.

Sosiobudaya i. Tamadun Islam mempunyai beberapa ciri perbezaan berbanding dengan tamadun yang lain. semua prinsip pembinaan tamadun ini adalah diadaptasikan daripada ajaran Islam.

maka pembinaan tamadun ini mengambil kira konsep mentauhidkan Allah dalam semua perkara. Peta Konsep Ciri Ciri Tamadun Islam Dan Huraian Pengenalan Tamadun Sukar untuk menentukan takrif yang tepat tentang tamadun sama ada dari perspektif barat ataupun Islam.

Ia berpunca dari kesukaran memilih istilah yang tepat bagi mengungkapkan konsep tamadun. BAB 2 CIRICIRI-CIRI PEMBINAAN TAMADUN 1 CIRI-CIRI ASAS TAMADUN Wujudnya petempatan, ruang lingkup geografi Jangka hayat yang panjang Dan peningkatan kualiti hidup Kemajuan.

AbSTRACT A plural society is a special feature of a country that has been colonized. This plurality is parallel to the racial and religious differences.

Peta konsep ciri ciri tamadun islam dan huraian

In addition, it is also related to the.

PROZINE: BAB1 : KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIA